Usługi księgowe Złotów

Szukasz biura, które wykonuje profesjonalne usługi księgowe w Złotowie?
My zapewniamy takie rozwiązanie. Świadczymy rzetelne usługi rachunkowe w takich kategoriach, jak: kadry płace, księgi handlowe, otwarcie działalności gospodarczej, pełna księgowość, rozliczanie PIT, zakładanie spółek. Co więcej, dbamy o wysoką jakość naszych usług oraz dostosowanie cen do każdego klienta. Twoje potrzeby są dla nas najważniejsze, gdyż pragniemy zapewnić najlepsze warunki naszej współpracy.

_
usługi księgowe
Księgi Handlowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczanie właścicieli, sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (jeśli dotyczy),
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie właścicieli (w tym ZUS),
 • sporządzanie deklaracji do US i ZUS,
Kadry i płace

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
Inne

Zakładanie jednoosobowych działalności, Pomoc przy zakładaniu sp zoo, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, biuro online z darmowym programem do fakturowania, odbiór dokumentów od klienta,